Struktūrinių uolienų petrografija

Referatas. Pasirinkto referato tema yra „Organinės liekanos uolienose“. Ši tema yra įdomi tuo, kad nagrinėjant šią temą susipažįstame su augalais augusiais prieš daugelį metų, gyvūnais, gyvenusiais prieš milijonus metų. Pagrindi...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 01 19
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
1