Atliekos ir jų tvarkymas

Darbą sudaro įvadas, penki skyriai, išvados, bei naudotos literatūros sąrašas. Pirmajame skyriuje apibrėžiama atliekų sąvoka, bei atliekų tvarkymo apibendrinimas. Antrajame skyriuje nagrinėjami atliekų tvarkymo principai. Trečiajame s...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 03 15
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 18
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Referatas. Ekologinės krizės ir katastrofos. Aplinkos tarša ir jos tyrimo metodai. Atmosfera ir jos tarša. Oro taršos sukeliamos globalinės problemos. Vandens (hidrosferos tarša). Dirvožemio tarša. Lietuvo ekologinė būklė. Europos Sąjun...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 12 30
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas. radono poveikis žmogui, radono istorija, gamtinis ir dirbtinis radioaktyvumas, radono šaltiniai aplinkoje, radonas pastatuose.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 11 06
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
1