Rinkodara

Tyrimo tikslas: atslikti tyrimą apie prekės ženklo „Snickers“ pardavimo skatinimo sprendimus. Uždaviniai: atskleiti žmonių nuomonę prekės ženklo „Snickers“ pardavimo skatinimo sprendimus; atlikti apklausą bei pateikti tyrimo rezul...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2015 11 24
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 20
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
2011 metais Lietuva pripažinta antra Europoje pagal užsienio turistų skaičiaus augimą. Šis faktas džiugina ir parodo, jog mūsų šalis yra patraukli užsienio gyventojams. Šiomis dienomis didėjantys turistų srautai skatina platinti šalie...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2015 02 18
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 18
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tyrimo problemos aktualumas. Išorinės aplinkos analizė padeda įvertinti esamas ir ateities permainas bei jų poveikį įmonei. Taip pat padeda galvoti apie ateitį ir planuoti įvykius, o ne eikvoti laiką atsirandančioms problemoms, kas neleis...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2014 12 16
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 17
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Vadybos kursinio darbo tema: „Prekės ženklo pozicionavimo strategijos kūrimas”. Darbas susideda iš dviejų pagrindinių dalių: teorine, kurioje apibrežiami prekės ženklo vertės nustatymo metodai, ženklo valdymas ir strategijos, taikomo...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2014 12 16
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 28
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Produktų savikainos apskaičiavimas vadinamas produktų savikainos kalkuliavimų (lot. caiculiation – skaičiavimas), be to, tradiciškai naudojama sąvoka :produkcijos savikainos kalkuliavimas“, nors suprantama kalkuliuoti reikia ne tik materi...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2014 03 31
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 16
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – UAB „Eurokos“ parduotuvės rėmimo analizė. Uždaviniai: atlikti analizę teoriniu aspektu; išanalizuoti rėmimo komplekso priemones; atlikti apklausą ir apibendrinti jos duomenis.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 9   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 02 05
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 23
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas: pritaikant teorines žinias praktiškai, atlikti pasirinktos įmonės AB „TEO LT“ marketingo komplekso analizę ir pateikti pasiūlymus jos veiklos tobulinimui. Darbo uždaviniai: atlikti telekomunikacijų sektoriaus apžvalgą;...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 8   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 05 22
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 24
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas: Išanalizuoti UAB „Coca-Cola“ rėmimo politiką. Uždaviniai: apibrėžti rėmimo politikos sampratą; išskirti rėmimo politikos elementus; išnagrinėti UAB „Coca-Cola“ rėmimo politikos efektyvumą.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 04 27
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 22
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas: padaryti marketingo komplekso analize, pasirinktai konkrečiai prekei. Uždaviniai: charakterizuoti pasirinkta prekę; nustatyti prekės rinkos segmentavimo kriterijus pagal pirkėjų išorinius požymius ir jų elgesį prekės atžv...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 9   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 03 07
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 11
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tikslas: parengti ir sudaryti modifikuoto gaminio projektą. Išanalizuoti naujo produkto įvedimą į rinką, nustatyti konkurencinę aplinką vadovaujantis M. Porterio modeliu. Taip pat siekti patenkinti vartotojų poreikius, pateikiant jiems nau...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 02 27
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 37
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas: atlikti klientų aptarnavimo analizę bendrovėje MAXIMA LT. Darbo uždaviniai: atlikti teorinę pasirinktos temos analizę; atlikti įmonės prekybinės veiklos analizę; sudaryti tyrimo klausimyną ir atlikti klientų apklausą; į...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 02 27
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 34
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Drabo tikslas - išanalizuoti prekių išdėstymo būdus ir taisykles ir jų daromą poveikį pirkėjams. Drabo uždaviniai.: aptarti prekybos vietos įrengimą ir prekių išdėstymo dėsnius ir jų įtaką pardavimų apimtims, vizualų pardavimų...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 14   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 01 10
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 28
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Šio darbo tikslas – atlikti AB „Pieno žvaigždės“ pardavimų analizę. Darbo uždaviniai : susipažinti su informacija apie pardavimų analizę; susipažinti su įmonės pardavimais; apskaičiuoti įmonės pardavimų pelningumo rodiklius.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 19   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 01 10
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 13
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas: Ištirti įvairių šalių kultūrų poveikį tarptautinių kompanijų produktų reklamoms. Darbo uždaviniai: apibrėžti tarptautinės kompanijos sąvoką; įvertinti tarptautinių reklamų specifiką; įvertinti, kaip kultūrinia...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 12 30
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 29
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Šio darbo tikslas – nustatyti, ar egzistuoja emocinės komunikacijos dėsningumai, kurie nėra priklausomi nuo kultūrinių vartotojų skirtumų ir įgalina organizacijas naudoti vientisą globalaus prekės ženklo komunikaciją tarptautiniame k...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 11 15
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 32
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas - atlikti šokolado „Karūna“ populiarumo tyrimą. Darbo uždaviniai: apibūdinti marketingo tyrimo sampratą; išanalizuoti marketingo tyrimo procesą; Išsiaiškinti anketinės apklausos rūšis; apibūdinti šokoladus „Ka...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 9   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 11 07
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 26
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tyrimo tikslas –ištirti UAB „Kelmės duona“ susiklosčiusią situaciją rinkoje, įvertinti rinkos imlumą, įvertinti prekių realizavimą. Tyrimo uždaviniai: atlikti įmonės gaminamos produkcijos analizę; nustatyti bei įvertinti prek...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 11 07
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 30
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Pagrindinės darbo temos: karate industrija; produkto idėja; rinka; produkto konkurencinė aplinka; tyrimai ir vystimas; finansinė informacija.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 10 12
DARBO TIPAS Laboratorinis darbas
PUSLAPIAI 28
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas: Išanalizuoti reklamos strategiją UAB „Maxima“. Darbo uždaviniai: išanalizuoti parduotuvės „Maxima“ reklamos tikslus; aptarti įmonės reklamos funkcijas; nustatyti įmonės reklamos priemones.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 8   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 05 30
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 25
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Šio darbo tikslas yra išsamiai išanalizuoti ”Swedbank“ banko marketingo komplekso elementus, jų tarpusavio ryšį. Darbo uždaviniai: "Swedbank“ banko marketingo komplekso elementų charakteristika; atlikti atskirų banko komplekso elem...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 04 27
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 15
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tikslas – atlikti rinkodaros strategijų analizę pritaikant įmonės veikloje. Uždaviniai: apibrėžti, kas yra rinkodaros strategija; analizuoti rinkodaros strategijų procesą; pritaikyti 4P strategijas siejant su įmonės veikla; apibūdinti...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 11 22
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 7
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tipas: Konspektai | Puslapiai: 63 | Literatūros sąrašas: Nėra | Marketingo pagrindų konspektas pagal MRU finansų ekonomikos programą (dėst. Vijeikis).
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 06 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 15 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo tikslas – Išanalizuoti rinkodaros ypatumus oligopolinėje rinkoje Darbo objektas – Rinkodaros ypatumai oligopolinėje rinkoje Darbo uždaviniai: apžvelgti oligopolin...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 02 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Pranešimas | Puslapiai: 38 | Literatūros sąrašas: Yra | Įmonė savo pasirinktoje rinkoje nėra vienintelė. Tų pačių vartotojų poreikiais rūpinasi bei siekia juos patenkinti ir kitos įmonės. Todėl tarp įmonių (viešbučio ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 13   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 12 19
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Baigiamasis bakalauro darbas | Puslapiai: 56 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo tikslas: pasiūlyti netradicinių reklamos sprendimų leidžiančių padidinti „Švyturio“ alaus populiarumą bei pardavimą. Uždaviniai: išanalizu...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 12 16
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kita | Puslapiai: 15 | Literatūros sąrašas: Nėra | Tikslas yra nustatyti UAB „Drogas“, kurią paėmiau kaip pavyzdį, potencialius klientus. Užduotys – išsiaiškinti bendrovės klientų sudėtį, suskirstyti rinką į segment...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 12 07
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 11 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo tikslas: išanalizuoti marketingo vystimosi raidą istoriniu požiūriu. Darbo uždaviniai: išsiaiškinti kas yra marketingas, jo rūšys ir atsiradimo priežastys; apžvel...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 11   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 12 02
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Atliktas marketingo tyrimas UAB „Salų žuvys", išanalizuota prekės grupė, atlikti rinkos tyrimai, vartotojų apklausa.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 20   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 09 02
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Darbo objektas - ryšių su visuomene veiklos ypatumai. Darbo tikslas – išsiaiškinti ir apžvelgti ryšių su visuomene veiklos ypatumus. Darbo uždaviniai: išnagrinėti pagrindinius ryšių su visuomene modelius; išsiaiškinti ryšių su visu...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 12   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 09 02
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas. Strateginio planavimo esmė ir reikšmė; marketingo strategija; marketingo planavimas; marketingo strateginio planavimo reikšmė; strateginio planavimo esmė; marketingo strateginio planavimo proceso stadijos; analizės stadija; veiklo...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 17   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 05 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D