Finansų valdymas

Bendras pranešimo tikslas yra išanalizuoti draudimo sutartį, jos požymius bei elementus. Norint įgyvendinti šį siekį, yra užsibrėžti tam tikri uždaviniai: teoriniu požiūriu suvokti draudimo sutarties esmę ir kam ji yra reikalinga, api...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2014 05 22
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 13
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Straipsnio tikslas – atlikti investavimo galimybių į Šiaulių banko akcijas techninę analizę. Uždaviniai: išanalizuoti investavimo galimybes į įmonių akcijas techninės analizės teoriniu aspektu; išanalizuoti investavimo galimybes į ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 05 15
DARBO TIPAS Pranešimas
PUSLAPIAI 8
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – atlikti AB „Linas Agro Group“ tarptautinės prekybos finansavimo analizę. Darbo uždaviniai: susipažinti su įmone; išsiaiškinti AB „Linas Agro Group“ tarptautinės prekybos mokėjimo sąlygas ir mokėjimo instrumentu...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 14   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 03 15
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 12
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
nėra
Darbo tikslas – išnagrinėti pirkėjų įsiskolinimo apskaitos klausimus ir atlikti pirkėjų įsiskolinimo analizę įmonėje AB „Vilniaus baldai“. Darbo uždaviniai: reorinio tyrimo metu išnagrinėti pirkėjų įsiskolinimo apskaitą ir a...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 11 17
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 33
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tipas: Referatas | Puslapiai: 18 | Literatūros sąrašas: Yra | Šio darbo tikslas yra parodyti priežastis, kurių dėka monopolistas siekdamas maksimalaus pelno atsisakys pernelyg aukštų kainų. Darbe bus išanalizuotos monopolijų susikū...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 03 05
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 31 | Literatūros sąrašas: Yra | Šio darbo tikslas yra susipažinti su investiciniais fondais kaip būdu kaupti savo santaupas ir iš to gauti papildomų pajamų, aptarti fondų rūšis ir jų veikimo būd...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 26   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 02 25
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 28 | Literatūros sąrašas: Yra | Pagrindinės darbo temos: alternatyvų ekonominio įvertinimo tikslai, metodai, pinigų srautų vertės kitimas laike. alternatyvos pasirinkimo priėmimo sprendimas, skaiči...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 02 12
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 20 | Literatūros sąrašas: Yra | Šiame darbe yra aprašomi veiksniai, kurie turi įtakos įvairių gamybos veiksnių savininkų pajamų dydžiui, taip pat veiksniai, lemiantys pajamų diferenciaciją,neturtą, a...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 02 03
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 15 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo tikslas – išanalizuoti ir pateikti valstybinio socialinio draudimo biudžeto sudarymą ir vykdymą, pabrėžti visuomenėje vyraujančias aktualias problemas, kurios turi...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 12 07
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 22 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbe nagrinėjama įmonių funkcionavimo pagrindų teoriją, remiamasi moksliniais darbais bei straipsniais. Didžiausias dėmesys skirtas sandorių kaštų („transaction costs...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 9   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 11 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas, kurio tikslas – apžvelgti buhalterinės apskaitos dokumentus bei jų paskirtį. Darbo uždaviniai: 1. Pateikti buhalterinės apskaitos esmę ir uždavinius. 2. Aptarti buhalterinės apskaitos dokumentus. Darbo metodai - mokslinės lit...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 05 28
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas. Šio darbo tikslas yra susipažinti su investiciniais fondais kaip nauju būdu kaupti savo santaupas ir iš to gauti papildomų pajamų, aptarti fondų rūšis ir jų veikimo būdus, apžvelgti fondų raidą Lietuvoje bei užsienyje.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 21   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 04 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Magistro darbo tikslas – atskleisti vertybinių popierių emisijos organizavimo praktinius aspektus, apibendrinti vertybinių popierių platinimo metodus, išryškinti emisinio proceso metu kylančias problemas bei pateikti atitinkamus pasiūlymus.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 04 14
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Darbo tikslas – remiantis turima literatūra, sužinoti, kuo išsamesnę informaciją apie mokumo rodiklius ir kuo tiksliau juos apskaičiuoti įmonėje TEO LT, AB ir nustatyti kokią įtaką jie turi įmonės valdymui. Darbo uždaviniai: susipa...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 8   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 04 07
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas.Išnagrinėti darbo apmokėjimo organizavimo teorinius aspektus ir darbo apmokėjimo organizavimą AB ,,Hidrostatyba”.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 12 30
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Pranešimas (skaidrės).
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 09 24
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas. Pristatau tiriamą namų ūkį, Vartojimo išlaidos, Maisto produktai, Alkoholiniai gėrimai ir tabako gaminiai, Drabužiai ir avalinė,Išlaidos būstui, kurui ir energijai, Namų ūkio reikmenys ir paslaugos , Sveikatos priežiūra ir h...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 8   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 09 16
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Diplominis. 3 didelės sturktūrinės dalys: audito samprata ir reikšmė įmonėms, įmonės veiklos auditas Lietuvoje, UAB „Info Lietuva“ veiklos auditas: problemos bei sprendimo būdai.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 24   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 06 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas. "Finasta", "SEB" ir kt.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 12   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 03 17
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Trumpalaikio finansavimo samprata (Gerai seminaraui - 3 psl),
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 02 28
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Labai svarbus finansu namu darbas. Ketvirtas variantas. gautas desimtukas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 26   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 11 25
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 15   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 11 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Paruostuke.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 33   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 08 11
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
finansų kursinis darbas.1.LITERATŪROS APŽVALGA,2.KOMERCINĖS PARDUOTUVĖS SANTYKIAI SU VALSTYBĖS IŽDU,3 KOMERCINĖS PARDUOTUVĖS SANTYKIAI SU SAVIVALDYBĖS BIUDŽETU,4.MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMAS,IŠVADOS IR PASIŪLYMAI
ATSISIŲSTA KARTŲ: 9   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 08 11
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
1