Bendroji psichologija

Referato tikslas – išnagrinėti laiko planavimo teorinius aspektus. Įgyvendinti iškeltam tikslui iškėliami šie uždaviniai: (1) aptarti laiko sąvoką; (2) atskleisti laiko planavimo sampratą ir reikšmę;(3)aptarti laiko valdymo technikas ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2014 11 18
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 12
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Šiandieninėje visuomenėje vis dar laikomasi tam tikrų vaiko auklėjimo šeimoje stereotipų. Dažniausias iš jų yra fizinių bausmių taikymas, pamažu tampantis nūdienos gyvenimo rykšte. Nors ši problema egzistavo jau seniai, deja, tik ši...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2014 10 03
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 13
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslai: (1) supažindinti kitus su pykčio samprata, apibrežimu; (2) nustatyti pykčio priežastis ir veiksnius sukeliančius pyktį; (3( supažindinti kitus su pykčio poveikiu mūsų sveikatai.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2014 10 03
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 12
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Bendrosios ir socialinės psichologijos konspektas skirtas pasiruošti psichologijos egzaminui.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 01 10
DARBO TIPAS Konspektai
PUSLAPIAI 11
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Darbo tikslas – susipažinti su „atminties“ sąvoka; jos įsiminimo, laikymo atmintyje bei atsiminimo procesais; svarbiausioms atminties rūšimis; atskleisti kaip informacija yra koduojama; kokios yra užmiršimo priežastys bei kaip galime ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 12 12
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 15
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tikslai: Išsiaiškinti,kas yra atmintis, kaip reikia lavinti atmintį, fiziologinius atminties pagrindus, aptarti išmokimo ir įsiminimo strategijas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 01 23
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 13
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Šioje iliuzijoje naudojama atkarpa, kurios dali uždengia dvi vertikalios tieses ir tarp jų esantis tarpas yra tuščias ir atrodo, jog tiese yra ne viena, o dvi atskiros. Taigi, Poggendorffo iliuzija yra patvirtinama, nes įrodo, jog tarpas vidu...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 12 30
DARBO TIPAS Laboratorinis darbas
PUSLAPIAI 7
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslai: įrodyti Strūpo efektą; nustatyti, ar skiriasi reakcijos laikas į stimulo prasmę, kai prasmė ir spalva sutampa ir kai nesutampa; nustatyti, ar skiriasi reakcijos laikas į stimulo spalvą, kai prasmė ir spalva sutampa ir kai n...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 11 02
DARBO TIPAS Laboratorinis darbas
PUSLAPIAI 12
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Psichinių reiškinių prigimtis, psichikos apibūdinimas, funkcijos, struktūra, [sichologijos mokslo apibūdinimas, raida, kryptys, tyrimų sritys (šakos), psichologijos tyrimų metodų apibūdinimas, jų taikymo ypatumai. sąmonės būdenų (b...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 8   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 04 27
DARBO TIPAS Kita
PUSLAPIAI 5
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Trumpas bendrosios psichologijos kursas apie kognityvinę psichologiją.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 04 06
DARBO TIPAS Konspektai
PUSLAPIAI 29
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Darbo tikslas: išsiaiškinti kas tai yra manipuliacinis bendravimas ir kaip jam pasipriešinti. Uždaviniai: išsiaiškinti manipuliacinio bendravimo sąvokas; paanalizuoti kaip atpažinti manipuliacinį bendravimą; sužinoti kaip pasipriešinti...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 12 13
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 30
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tipas: Referatas | Puslapiai: 13 | Literatūros sąrašas: Yra | Tikslas: sSusipažinti su neverbalinės kalbos užuominomis bei signalais, sugebėti pastebėti, kaip žmonės neverbaline kalba bendrauja tarpusavyje ir kokios gali būti to bend...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 10 25
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 11 | Literatūros sąrašas: Yra | Šio darbo tikslas sužinoti, kaip, remdamiesi turimomis žiniomis ir lūkesčiais, analizuojame juntamąją informaciją. Kaip ne tik juntame formas ir spalvas, bet ir matome ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 04 15
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 19 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo temos: A. Maslow poreikių hierarchijos teorija, H. Murray socialiniai poreikiai, save realizuojančios asmenybės bruožai; bendravimo samprata. efektyvaus bendravimo princ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 03 05
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 8 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo tikslas- Iširti savo temperamentą pagal H.J.Aizenko klausimyną. Uždaviniai: išsiaiškinti temperamento sąvokas; išsiaiškinti asmenybės tipus kuriuos išskyrė H.J.A...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 20   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 11 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referato temos: intelekto sąvoka, sugebėjimai, intelekto struktūra, genų ir aplinkos įtaka intelektui, intelekto matavimas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 05 01
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Konspektas (psichologijos samprata, samone, suvokimas, asmenybes teorijos, atmintis).
ATSISIŲSTA KARTŲ: 15   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 04 12
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
paruostuke..Psichologijos reiškinių prigimtis, ryšys su kt.tikrovės reiškiniais. Psichikos apibūdinimas ir funkcijos.Intelektas: apibūdinimas, struktūra, rūšys, matavimasĮsiminimo ir užmiršimo veiksniai. Individualūs atminties skirtuma...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 21   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 09 05
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Situacijos analizė, viena situacija išspręsta įvairiais konflikto sprendimo būdais. 2 Puslapiai.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 11   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 06 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tai esė, apie meilės fenomeną.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 06 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Konspektai ruosiantis psichologijos egzaminui.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 22   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 06 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rašto darbas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 17   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 05 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Pover pointu padarytas pristatymas, kuriame sudetos vaikams kenkiancios reklamos
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 04 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Vadovavimo psicologija tiriamasis darbas. Lyderiavimas yra vidinis tam tikros grupės procesas, priklausantis nuo grupės narių iniciatyvos. Vadovavimas sieja grupės veiklą su kitų grupių ir visos visuomenės, kurios dalis yra ši grupė, veik...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 26   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 04 08
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Konspektas apie psichologijos samprata
ATSISIŲSTA KARTŲ: 11   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 03 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Konspektas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 24   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 03 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis. Gestai, akių kalba ir t.t.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 10   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 02 03
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
konspektas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 22   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 01 30
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
referatas bendrai apie sapnus
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 01 20
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
referate nagrinejamos socialiniu konfliktu rusys.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 10   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 01 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
1