Mikroekonomika

Pramonė – tai valstybės ūkio pagrindas. Nekiekviena šalis gali gyventi versdamasi vien paslaugų verslais ar žemės ūkiu. Lietuvos ūkis, o kartu ir pramonė, pergyveno labai daug nelengvų istorinių periodų. Lietuvos pramonė gamina maist...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2014 05 09
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 11
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Pagrindinės darbo temos: investicijų reikšmė, formos ir klasifikacija, investicinis portfelis, bendrieji faktoriai, nulemiantys investicijas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 12 30
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 22
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo ekonomikos kurso darbas, kurį sudaro: paieškos teorija; skaitmeninis pavyzdys; pašalpos; darbo paieškos ir nedarbo teorija; nedarbo srautai ir darbo paieška; empirinė darbo paieškos situacija; paieškos teorijos analizė; sugretinimo ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 09 20
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 25
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbe aprašoma kas yra monopolija, kaip ji veikia rinką, kodėl įmanoma ir neįmanoma įeiti į rinką, tyriama monopolijos paklausa ir kreivė, nagrinėjamas monopolinės firmos pelno maksimizavimas. 4. Aprašyti monopolijos rūšis. 5. Išn...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 05 04
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 19
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Pagrindinės darbo temos: verslo samprata ir jo funkcijos; verslininko funkcijos; verslumo kaip gamybos veiksnio samprata; verslumo plėtotės veiksniai; verslumo ugdymas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 04 06
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 23
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Šio darbo pagrindinis tikslas – atskleisti palūkanų normos reikšmę ir išanalizuoti ją lemiančius veiksnius. Apžvelgiamas ekonomistų požiūris į palūkanų normą, jos kitimą Lietuvoje bei kitimo ypatumus. Pagrindiniai uždaviniai: ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 12 07
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 12
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 16 | Literatūros sąrašas: Yra | Šio darbo tikslas yra išsiaiškinti, kas yra rinkos ekonomika, kokie jos tikslai, veikimo principai, bruožai, privalumai ir trūkumai. Taip pat aptariama rinkos ekonomiko...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 10 25
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Konspektai | Puslapiai: 63 | Literatūros sąrašas: Nėra | Industrinės organizacijos paskaitų konspektai pagal lekt. V. Čekanavičiūtės (Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas) paskaitas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 9   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 10 19
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 10 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo tikslas - paaiškinti kas yra šiuolaikinė ekonomika, nustatyti jos tyrimo objektą ir metodus. Uždaviniai: aptarti ekonomikos sampratą; atskleisti eko...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 10 01
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 15 | Literatūros sąrašas: Yra | Pagrindinės temos: oligopolija, barjerai trukdantys patekti į rinką, slapti susitarimai, laužta paklausos kreivė, duopolija, konkurencinės rinkos koncepcija.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 05 07
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 17 | Literatūros sąrašas: Yra | Oligopolinių firmų elgsenos modeliai ir trys uždaviniai .
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 01 14
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 9 | Literatūros sąrašas: Yra | Oligopolijos samprata, koncentracijos laipsnis - jo nustatymo būdai, natūrali oligopolija, įėjimo į oligopolinę rinką barjerai, oligopolinės kainos nustatymas, oligopolijos...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 01 14
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 13 | Literatūros sąrašas: Yra | Šio darbo tikslas yra išanalizuoti pinigų sampratą, apžvelgti pinigų atsiradimą, raidą, pagrindines jų savybes. Taipogi išanalizuoti kaip ir kokiomis formomis pinigai yr...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 12 02
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 10 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbe siekiama išsiaiškinti: ar vyriausybė skatina konkurenciją šalies ekonomikoje; ar Lietuvoje yra karteliniai susitarimai; ar pieno produktų kainos pastarąjį kartą pak...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 11 27
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 27 | Literatūros sąrašas: Yra | Kaina ir vartotojas, diskriminavimas kainomis, prekė ir vartotojas, kainų prigaikymas tikrovėje ir kt.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 11 06
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas kuriame aprašoma pasiūlos analizė (pasiūlos dėsnis, pasiūlos kreivė, kreivės pasislinkimus, kreivės poslinkio priežastis ir pasekmes, pasiūlą veikiančius veiksniai). ir praktinis jos pritaikymas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 09 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Ekonomikos teorijos kursinis darbas (2006 m.). Darbo tikslas yra ištirti Lietuvos darbo rinką. O uždavinys pateikti svarbiausias darbo rinkos kategorijas, atskleisti jų esmę, parodyti darbo santykių vystymosi tendencijas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 10   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 05 28
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referate atsakoma i šiuos klausimus: Kas lemia pajamų pasiskirstymą visuomenėje? Ar turėtų būti lygios visų žmonių pajamos? Kaip turi būti paskirstomos pajamos? Kur yra skurdo riba? Ar turi valstybė kištis į pajamų paskirstymo proces...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 13   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 05 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 05 01
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinio darbo tikslas – išnagrinėti vartotojo rinką ir biudžetą. Tyrimo objektas – vartotojas. Uždaviniai: išnagrinėti vartotojo poreikių sistemą; išsiaiškinti , koks yra vartotojo pasirinkimas perkant prekes ir paslaugas; sužinot...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 12   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 04 14
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas, kuriame analizauojama monopolinė konkurencija, ji palyginama su kitomis rinkos struktūromis, ir nekaininė konkurencija - produkto diferencijacija, produkto tobulinimas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 03 24
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas, kuriame aptariama monopolijos samprata, monopolijų tipai, įėjimo į monopolinę rinką kliūtys, pateikiami monopolijų Lietuvoje pavyzdžiai („Lietuvos dujos“, „Coca-Cola“, „Lietuvos energija“).
ATSISIŲSTA KARTŲ: 27   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 03 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
ATSISIŲSTA KARTŲ: 30   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 01 29
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas, Planuojamas pagaminti gaminių skaičius, Gamybos programos darbo imlumas....
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 11 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Dėstytoja - L.Šečkutė, VGTU. (2 kursas, 1 semestras). Namų darbą sudaro 3 užduotys (testas, T/N ir uždaviniai).
ATSISIŲSTA KARTŲ: 8   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 11 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Dėstytoja - doc. dr. L. Šečkutė, VGTU (2 kursas, 1 semestras). Namų darbą sudaro 3 užduotys.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 17   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 11 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Namu darbas (bendrieji, ribiniai kastai, monopolinis maksimizavimas, pelnas su grafikais).
ATSISIŲSTA KARTŲ: 42   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 10 15
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Mikroekonomikos savarankiškas darbas apie darbo pasiūlą Lietuvoje. Darbas susideda iš teorinės ir praktinės dalies. 20 psl.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 9   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 10 15
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Atliekant inžinerinės veiklos ekonominius skaičiavimus, būtina, kad turimų alternatyvių investicinių projektų būsimos pajamos ir išlaidos būtų suskaičiuotos ekvivalentinėje (tapačioje) sulyginimo bazėje. Tai būtina tam, kad teisinga...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 09 16
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu / Paklausos elastingumo kainų atžvilgiu atvejai / Paklausos elastingumą kainai lemiantys veiksniai / Kryžminis paklausos elastingumas / Paklausos elastingumas pajamų atžvilgiu / Paklausos elastingumas...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 45   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 05 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
1