Kroviniu pervežimas-teisinis reguliavimas

Aprašymas:
Kroviniai ir jų srautai, krovinių pervežimo dokumentai, važtaraščio forma ir turinys, krovinių pervežimo tarifai, atsiskaitymo už krovinių pervežimą ir naudojimąsi kroviniais tvarka, krovinių pervežimo sutartis, sutarčių vykdymas, būtinos sąlygos kroviniams pervežti, nuostatos, susijusios su vežimais, kuriuos pęiliui vykdo keli vežėjai.
 
Darbas pateiktas: 2005 08 31, 19:37:49
Darbo tipas: N/D
Puslapiai: N/D
Literatūros sąrašas: N/D
Atsisiųsta kartų: 107
  ATSISIŲSTI