Akcinės Bendrovės steigimas

Aprašymas:
1. Steigėjai pasirašo steigimo sutartį 2. Steigėjai sudaro įstatus ir juos patvirtina 3. Įstatų registravimas 4. Nurodytas sutartyje atstovas atidaro banke kaupiamąją sąskaitą ir įneša pinigus 5. Akcijų emisijos įregistravimas Vertybinių popierių komisijoje 6. Steigiamos bendrovės akcijų pasirašymas ir apmokėjimas 7. Steigimo ataskaitos parengimas 8. Steigiamojo akcininkų susirinkimo sušaukimas 9. Patentuojamas vardas 10. Sudaromi valdymo organai 11. Įmonės registravimas
 
Darbas pateiktas: 2006 04 18, 19:34:13
Darbo tipas: N/D
Puslapiai: N/D
Literatūros sąrašas: N/D
Atsisiųsta kartų: 44
  ATSISIŲSTI