Prekybos teisės sąvoka ir turinys

Aprašymas:
Pagrindinis šaltinis - įstatymai. Taip pat ir poįstatyminiai aktai. Gali būti papročiai, tarptautinė teisė. Lietuvoje nėra Prekybos arba Komercijos kodekso. Vienas iš svarbiausių šaltinių Lietuvoje - Civilinis kodeksas. Kiti prekybos teisės šaltiniai - draudimo, konkurencijos, vartotojų teisių gynimo įstatymai, AB ir UAB įstatymai, prekybos įstatymas, tarptautinės sutartys. Įvairiose šalyse prekybos teisinės normos skiriasi.
 
Darbas pateiktas: 2007 07 10, 11:59:39
Darbo tipas: N/D
Puslapiai: N/D
Literatūros sąrašas: N/D
Atsisiųsta kartų: 7
  ATSISIŲSTI