Akcinių bendrovių kūrimas

Aprašymas:
Akcinių bendrovių steigimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas. (Šis įstatymas taip pat reglamentuoja uždarų akcinių bendrovių steigimą, bendrovių reorganizavimą bei likvidavimą, valdymą, akcininkų teises ir pareigas.) Prieš pradedamas nagrinėti akcinių bendrovių kūrimą apibrėšiu kas tai yra ir kuo ji užsisima.
 
Darbas pateiktas: 2007 07 13, 14:40:59
Darbo tipas: N/D
Puslapiai: N/D
Literatūros sąrašas: N/D
Atsisiųsta kartų: 10
  ATSISIŲSTI