Derybos: efektyvių derybų principai

Aprašymas:
projektas- Derybos- tai informacijos mainų srautas, kuriuo siekiama susitarti su kitais. Kai kuriems interesams pritariama, kitiems- priešinamasi. Tai yra tam tikras svarbus sprendimų priėmimo būdas įvairiose gyvenimo srityse. Derybose dažnai reikalingas tarpininkas. Jis padeda dalyvaujančioms šalims- veda derybas. Derybos yra puikus būdas rasti priimtiną sprendimą bet kuriuo atvejų. Derybomis darbdaviai ir darbuotojai gali pamėginti įgyvendinti savo norus, suteikdami tokią pat galimybę ir kitai pusei. Derantis abi pusės gali rasti ne tik sau, bet ir kitai šaliai geriausią sprendimą. Derybų dalyviai dažniausiai atstovauja priešingus interesus, nes tam yra vienos arba kitos objektyvios priežastys. Nemažą rolę čia vaidina ir subjektyvūs faktoriai (gabumai, patyrimas, mokėjimas vesti derybas). Už derybų stalo gali susitikti skirtingą patyrimą, temperamentą ar skirtingą išsilavinimą turintys žmonės. Todėl skiriasi ir pati derybų eiga. Jos gali vykti lengvai arba įtemptai partneriai tarp savęs gali susitarti lengvai arba labai sunkiai ar visai neprieiti sprendimo. Atsižvelgiant į išsakytas mintis galima teigti, kad: derybų vedimas nėra legvas dalykas, kad jos vyktų sėkmingai, būtinas kruopštus pasiruošimas, geras partnerio pažinimas. Asmuo vedantis derybas turi būti geras psichologas, oratorius, aktorius, geras savo sryties žinovas, būti kompetetingas priimti vieną ar kitą sprendimą. Būtina planuoti derybų eigą ir nuosekliai laikytis šio plano (jei tai įmanoma). Dažnai derybos gali ir nepasisekti dėl įvairių priežasčių ( nerandamas abi puses tenkinantis kompromisas, oponentai naudoja ,,nešvarią” taktiką, nepalankus klimatas, agresija ir kt.), visgi derybomis dažnai naudojamės ir kasdieniniame gyvenime, todėl derybų strategijas ir metodus pravartu žinoti kiekvienam žmogui.
 
Darbas pateiktas: 2007 09 11, 13:33:51
Darbo tipas: N/D
Puslapiai: N/D
Literatūros sąrašas: N/D
Atsisiųsta kartų: 21
  ATSISIŲSTI