Atskirų verslo sutarčių teisinio reguliavimo ypatumai

Aprašymas:
Darbo pavadinimas „Atskirų verslo sutarčių teisinio reguliavimo ypatumai“ atskleidžia, kad jame bus keliemi ir nagrinėjami šie uždaviniai: atskiros verslo (komercinės) sutartys, jų teisinis reguliavimas, svarba ir reikšmė verslo (komercinėje), civilinėje teisėje, bei žmonių gyvenime. Šiame darbe bus nagrinėjami tokie klausimai, kaip verslo sutarčių įvairovė- rūšys, samprata, atskirtinumas viena nuo kitos, ypatybės, kiekvienos jų teisinio reguliavimo ypatumai, atskirų verslo sutarčių svarbiausieji elementai, sutartys, suteikiančios išimtinių teisių, atsiskaitymai verslo sutartyse, bei verslo sutarčių svarba tiek versle, tiek tarp civilinės ir komercinės apyvartos dalyvių, tiek kiekvienam žmogui. Taigi ypatingai didelis dėmesys skiriamas atskirų verslo (komercinių) sutarčių teisinio reguliavimo ypatumams.
 
Darbas pateiktas: 2008 11 07, 7:24:51
Darbo tipas: N/D
Puslapiai: N/D
Literatūros sąrašas: N/D
Atsisiųsta kartų: 23
  ATSISIŲSTI