Teisiniai faktai ir jų reikšmė teisiniams santykiams

Aprašymas:
Darbo tikslas – atskleisti teisinių faktų esmę. Tikslui pasiekti apibrėžtas uždavinys – apžvelgti kuo daugiau teisinės literatūros šaltinių, monogramų, straipsnių mokslo žurnaluose, kuriuose rašoma apie teisinius faktus.
 
Darbas pateiktas: 2009 06 26, 8:09:16
Darbo tipas: N/D
Puslapiai: N/D
Literatūros sąrašas: N/D
Atsisiųsta kartų: 23
  ATSISIŲSTI