Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika.

Aprašymas:
Tipas: Baigiamasis magistro darbas | Puslapiai: 73 | Literatūros sąrašas: Yra | Tyrimo tikslas - išanalizuoti antisemitizmo ir ksenofobijos Lietuvoje prevencijos politikos principus, sąlygas bei antisemitizmo ir ksenofobijos prevencines priemones. Tyrimo uždaviniai: apibrėžti etninių mažumų, antisemitizmo ir ksenofobijos bei prevencinės politikos sampratas; išanalizuoti antisemitizmo ir ksenofobijos prevencinės politikos principus; išanalizuoti kaip įgyvendinama antisemitizmo ir ksenofobijos prevencijos politika ES ir Lietuvoje; suformuluoti tyrimo problemos sprendimo variantus ir numatyti praktinį jų pritaikymą; pagrindinių sąvokų apibrėžimas ir patikslinimas.
 
Darbas pateiktas: 2010 02 18, 16:23:40
Darbo tipas: N/D
Puslapiai: N/D
Literatūros sąrašas: N/D
Atsisiųsta kartų: 1
  ATSISIŲSTI