Teises taikymo stadijos

Aprašymas:
Šio darbo tikslas - aptarti teisės taikymo sampratą, tikslus, principus, panagrinėti kiekvienos teisės taikymo stadijos ypatumus. Darbe naudoti sisteminis, apibendrinimo, loginės analizės metodai. Darbas rašytas remiantis teorine literatūra, teisės normų aktais.
 
Darbas pateiktas: 2010 11 09, 10:02:12
Darbo tipas: Kursinis darbas
Puslapiai: 17
Literatūros sąrašas: Nėra
Atsisiųsta kartų: 4
  ATSISIŲSTI