Smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje

Aprašymas:
Darbo tikslas – išanalizuoti smulkų ir vidutinį verslą Lietuvoje. Darbo uždaviniai: paaiškinti smulkaus ir vidutinio verslo apibrėžimą; išsiaiškinti SVV situaciją Lietuvoje; aptarti SVV plėtrą Lietuvoje; apžvelgti smulkaus ir vidutinio verslo finansavimą bei paramą; tyrimo metodai - mokslinės literatūros analizė, dedukcija.
 
Darbas pateiktas: 2011 04 18, 7:45:12
Darbo tipas: Referatas
Puslapiai: 21
Literatūros sąrašas: Yra
Atsisiųsta kartų: 14
  ATSISIŲSTI