Sutarčių sudarymo pagal standartines sąlygas reglamentavimo vienodinimas Europoje

Aprašymas:
Darbo tikslas – atskleisti koks egzistuoja sutarčių su standartinėmis sąlygomis reglamentavimas Europoje ir ar toks reglamentavimas yra pakankamas dabartinei Europos rinkai. Uždaviniai: atskleisti standartinių sutarties sąlygų reglamentavimo vienodinimo istorinę raidą ir reglamentavimo atsiradimo svarbą, bei nustatyti pagrindinius faktorius, kurie lemia tokio tipo sutarčių naudojimo pranašumus; išsiaiškinti kokie bruožai būdingi standartinėms sąlygoms skirtų taisyklių vienodinimo iniciatyvoms ir teisės aktams, kurie skirti bendram reglamentavimui (apima tiek sutartis tarp verslininkų, tiek tarp verslininkų ir vartotojų, tiek tarp vartotojų). Ir ar toks vienodinimas yra efektyvus ir ar išvis egzsituoja; ištirti konkrečias standartinių sąlygų reguliavimo sritis nacionalinėse teisės sistemose ( Anglija; Lietuva; Vokietija) ir išsiaiškinti kokie yra didžiausi standartinių sąlygų reguliavimo suvienodinimo trukdžiai, kuriuos lemia pačios valstybės; išanalizuoti standartinių sąlygų reglamentavimą taikomą tik vartojimo sutartims bei jame egzistuojančias problemas; išsiaiškinti ar vartotojimo sutartims ir sutartims tarp verslininkų ir mažų-vidutinių įmonių negalėtų būti taikomas toks pats reguliavimas.
 
Darbas pateiktas: 2016 05 20, 17:25:57
Darbo tipas: Baigiamasis magistro darbas
Puslapiai: 70
Literatūros sąrašas: Yra
Atsisiųsta kartų: 1
  ATSISIŲSTI