Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimų,įĮsigaliojusių nuo 2016m. sausio 1d., esmė, reikšmė, sąsaja su direktyva 2014/24/es

Aprašymas:
Darbe keliama problema: atskleisti kokią reikšmę turi 2016m. Sausio 1d. įsigalioję pakeitimai ir kaip jie atspindi Direktyvos 2014/24/ES tikslus. Uždaviniai: 1. Išanalizuoti Lietuvos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimų turinį ir reikšmę; 2. Apibrėžti svarbiausius pakeitimų tikslus; 3. Ištirti bei išskirti Europos sąjungos Direktyvos pakeitimus; 4. Atkleisti kokia apimtimi ir kaip Direktyvos reikalavimai perkelti į Lietuvos nacionalinę teisę. -
 
Darbas pateiktas: 2016 10 19, 9:48:00
Darbo tipas: Kursinis darbas
Puslapiai: 16
Literatūros sąrašas: Yra
Atsisiųsta kartų: 1
  ATSISIŲSTI