Valstybinės ir šalpos pensijos

Aprašymas:
Pensija – tai piliečių periodiškai gaunamos pragyvenimo lėšos įstatymų numatytais atvejais, senatvės sulaukusiems, neįgalumo, našlystės, šeimos nariams netekusiems maitintojo. Lietuvoje valstybinio socialinio aprūpinimo sistema yra visos mūsų visuomenės socialinio aprūpinimo pagrindas. Pagal LR socialinio aprūpinimo sistemos pagrindų įstatymą, iš valstybės biudžeto lėšų įgyvendinamos įvairios socialinio aprūpinimo dalys, vienos iš jų yra valstybinės ir šalpos pensijos.
 
Darbas pateiktas: 2018 09 09, 12:46:45
Darbo tipas: Kursinis darbas
Puslapiai: 25
Literatūros sąrašas: Yra
Atsisiųsta kartų: 1
  ATSISIŲSTI